W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie spółek handlowych. Przewiduje on stworzenie nowej spółki kapitałowej – prostej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje utworzenie nowego typu spółki kapitałowej – prostej