Organy egzekucyjne w administracji i komornicy sądowi są płatnikami podatku od dostawy towarów będących własnością dłużnika, dokonywanej w trybie egzekucji.