Czynności związane z wykonaniem umowy komisu zakupu złota inwestycyjnego, które polegają na przeniesieniu prawa własności towaru (złota inwestycyjnego) przez komisanta