W oświadczeniu z 6 września 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Więcek wyraził obawy co do wprowadzonego stanem wyjątkowym na

W poniedziałek 23 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie