Przepis art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie od 2% PCC dla sprzedaży gruntów stanowiących