Osoby pełniące funkcje zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają obowiązek powiadamiania emitenta i UKNF o każdej transakcji zawieranej