Dziś (23.11.2018 r.) ostatni dzień 72. posiedzenia Sejmu RP. Wśród głównych punktów obrad znajdują się: pierwsze czytania trzech projektów nowelizacji