8 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych