Ostatnia publikacja protokołu po posiedzeniu FOMC (po lipcowym posiedzeniu) spowodowała, że narosły oczekiwania co do formalnego ogłoszenia przez prezesa Fed

Polacy są zdyscyplinowani i konsekwentnie pilnują swoich finansów – 7 na 10 osób regularnie śledzi swoje przychody i wydatki oraz

W czwartek 4 czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił czwartą odsłonę, poprawianej kilkakrotnie tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli rządowej odpowiedzi na