Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony. Ma ono określać sposób wykonywania przez