Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2021: liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,7 tys. osób i była o 26,1 tys. osób niższa niż

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2021