1 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy, które mają ułatwić wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, czyli dronami.