Nowe przepisy w sprawie lotów dronów

1 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy, które mają ułatwić wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, czyli dronami.

 

Drony to statki powietrzne, które mimo braku na pokładzie pilota, mogą wykonywać loty będąc pilotowanymi z zewnątrz zdalnie, bądź wykonywać loty autonomicznie, czyli startować i lądować bez zewnętrznego sterowania, jedynie pod nadzorem operatora. M.in. z uwagi na możliwość sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lotniczym, czy też naruszenia stref prywatnych, reguły wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi podlegają szczególnym obostrzeniom. Operatorzy dronów muszą np. występować do odpowiednich władz o możliwość wykonania przelotu nad podległym im terenem.

Złagodzenie części restrykcji mają zapewnić  nowo powołane do życia od 1 lutego 2019 r. przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. 2019, poz. 94).

Uproszczeniu ulec mają m.in. procedury uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie lotów w pobliżu lub nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, a także wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku sterującego. O zgodę na to nie trzeba już występować każdorazowo do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na 90 dni przed planowanym lotem. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydawać będzie bowiem zgody terminowe dla indywidualnego podmiotu, operatora drona na okres 12 miesięcy. Posiadając takie terminowe zezwolenie, będzie można przeprowadzić lot po upływie 7 dni od zgłoszenia takiego zamiaru odpowiednim służbom ruchu lotniczego.

Inne uproszczenia obejmują m.in. zniesienie limitu wieku do ubiegania się o świadectwa kwalifikacji, uprawniające do przeprowadzania lotów, a także złagodzenie obwarowań dotyczących wykonywania lotów automatycznych. Rzadko kiedy jednak zmiany w prawie niosą ze sobą dla ich adresatów tylko „marchewkę”. W przypadku rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2018 r., „kijem” jest wprowadzenie dodatkowego nadzoru i certyfikacji dokonywanego od 1 lutego 2019 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: