W październiku 2017 r. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opublikowała projekt nowej ordynacji podatkowej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenie

Jak sprawić, by kontrola celno-skarbowa w firmie zakończyła się brakiem stwierdzenia nieprawidłowości? Co zrobić, aby nie była traumatycznym przeżyciem? Jakie

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokonywanych rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie dość często spotykanym zdarzeniem są występujące nieprawidłowości majątkowe, w