Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia powołujące nowe wzory sprawozdań dotyczących APA, czyli porozumień na linii podatnik

Na początku 2017 r. zaostrzono obowiązki podatnika dotyczące dokumentowania transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi. Wynika to z intensyfikacji działań organów