Zmiany w sprawozdaniach dot. cen transferowych

Zmiany w sprawozdaniach dot. cen transferowych

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia powołujące nowe wzory sprawozdań dotyczących APA, czyli porozumień na linii podatnik – organ podatkowy, których wynikiem jest wydawana w drodze decyzji akceptacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dokonanego przez podatnika wyboru i sposobu ustalenia cen transferowych.

 APA (advance pricing arrangements), to oficjalna zgoda fiskusa na ustalenie cen transferowych w transakcjach między przedsiębiorcą a jego podmiotem powiązanym. Nowe wzory sprawozdań dostosowane są do terminologii wprowadzonej Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019, poz. 2200).

Nowe, dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji wzory, to rozporządzenia Ministra Finansów:

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2502);

– z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 50);

– z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 73).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: