Komisja Europejska postanowiła zmobilizować przemysł tekstylny do podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników.

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa niż we wrześniu i

Globalne wycofanie paliwa ołowiowego stanowi "kamień milowy dla multilateralizmu", powiedział w 30 sierpnia Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, podsumowując 20-letnią kampanię mającą na celu

-Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i