Koniec stosowania paliw ołowiowych na świecie

Koniec stosowania paliw ołowiowych na świecie

Koniec stosowania paliw ołowiowych na świecie

Globalne wycofanie paliwa ołowiowego stanowi „kamień milowy dla multilateralizmu”, powiedział w 30 sierpnia Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, podsumowując 20-letnią kampanię mającą na celu wyeliminowanie poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i planety. „Zakończenie stosowania benzyny ołowiowej zapobiegnie ponad milionowi przedwczesnych zgonów każdego roku z powodu chorób serca, udarów i raka” – dodał. „I będzie chronić dzieci, których IQ są uszkodzone przez ekspozycję na ołów”.

Zdrowy, bogaty i mądry

Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP – z ang. The UN Environment Programme) był inicjatorem akcji mającej na celu zahamowanie stuletniego okresu stosowania benzyny ołowiowej. Oczekuje się, że dzięki temu światowa gospodarka zaoszczędzi 2,45 biliona dolarów.

Inger Andersen, dyrektor wykonawczy UNEP, powtórzyła przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ: „Przezwyciężając stulecie śmierci i chorób, które dotknęły setki milionów i zdegradowały środowisko na całym świecie, jesteśmy ożywieni, aby zmienić trajektorię ludzkości na lepsze poprzez przyspieszone przejście na czyste pojazdy i mobilność elektryczną”.

Droga do unicestwienia

Świat oficjalnie powiedział benzynie ołowiowej „żegnaj” w lipcu, kiedy to stacje benzynowe w Algierii przestały oferować ją kierowcom. Pojazdy są zasilane paliwem ołowiowym od 1922 roku, kiedy to do benzyny dodano związek tetraetyloołowiu w celu zwiększenia wydajności silnika. Według UNEP, do lat 70. prawie cała benzyna produkowana na świecie zawierała ołów. Jak zauważył Sekretarz Generalny ONZ, wpływ na zdrowie ludzkie był katastrofalny, ale ucierpiało również środowisko, a skażenie powietrza i gleby to tylko dwa przykłady. Większość krajów o wysokich dochodach zakazała stosowania benzyny ołowiowej do lat 80-tych, ale prawie wszystkie kraje o niskich i średnich dochodach nadal jej używały jeszcze w 2002 roku. W tym samym roku UNEP powołał do życia Partnerstwo na rzecz Czystych Paliw i Pojazdów (PCFV).

Wyzwania dla postępu

Niezależnie od postępów UNEP zauważył, że wzrost wykorzystania pojazdów na świecie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, a także do kryzysu klimatycznego. Według agencji, emisja gazów cieplarnianych z sektora transportu wzrośnie z prawie jednej czwartej do jednej trzeciej do 2050 roku.

Chociaż wiele krajów przechodzi na samochody elektryczne, a w najbliższych dekadach na drogach pojawi się 1,2 miliarda nowych pojazdów, wiele narodów, zwłaszcza w krajach rozwijających się, nadal jest uzależnionych od paliw kopalnych. UNEP stwierdza, że miliony używanych pojazdów złej jakości, importowanych do krajów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii, przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia powietrza, a także mogą powodować wypadki.

„Fakt, że wspierany przez ONZ sojusz rządów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego był w stanie skutecznie uwolnić świat od tego toksycznego paliwa, świadczy o sile multilateralizmu w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i czystszej, bardziej ekologicznej przyszłości” – powiedziała Andersen.

Źródło: ONZ

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: