Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r. ukazał się projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który „wyjmuje” poza podstawę jego ustalenia dodatku za staż pracy.

Autor projektu – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – chce objąć ochroną pracowników z wieloletnim stażem. Otrzymywany przez nich dodatkowy składnik wynagrodzenia za tzw. wysługę lat wliczany jest aktualnie do podstawy ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Fakt ten sprawia, że dodatek przestaje pełnić swoją rolę nagrody za długoletnią pracę, zwłaszcza w zestawieniu z nowo zatrudnionymi, którym również przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę bez względu na wysługę lat.

Obecnie, zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002, Nr 200, poz. 1679) przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracowników nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce od 1 stycznia 2020 r. katalog ten rozszerzyć o „dodatek do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy”.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: