Sprzedaż monet na portalu aukcyjnym a podatek VAT

Sprzedaż monet na portalu aukcyjnym a podatek VAT

Sprzedaż monet na portalu aukcyjnym a podatek VAT

Zasadniczo handel srebrem, w tym wykonanymi z tego kruszcu monetami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z pytaniem o to, czy powinien naliczać podatek VAT, do organu skarbowego wystąpił jeden z podatników, który handlował nimi w Internecie, ale nie jako przedsiębiorca, a nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna.

Podatnik zakupił kolekcjonerskie i tzw. bulionowe monety srebrne, w ilości przekraczającej 10 000 uncji srebra. Monety bulionowe są bite z metali szlachetnych i traktowane są w obrocie gospodarczo-prawnym jako forma lokaty kapitału. Po upływie pół roku zdecydował się je sprzedać, a dokładnie rzecz ujmując sprzedawać za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego, oferując pojedyncze sztuki monet lub całe ich zestawy.

Jak informował, sprzedaż nie będzie poprzedzona żadnymi ogłoszeniami, reklamą, innymi działaniami marketingowymi, charakterystycznymi dla profesjonalnej działalności obrotu takim towarem. Nie będzie nawet zamieszczał informacji o swojej ofercie sprzedaży na swoich portalach społecznościowych, ani jej dodatkowo wyróżniać, czy pozycjonować w wyszukiwarce internetowej. Przyznał jednak, że w lipcu 2020 r. sprzedał łącznie ponad tysiąc kilogramów srebra i w przyszłości zamierza również nabywać srebro i inne przedmioty celem ich dalszej odsprzedaży.

W tych okolicznościach, jako że nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ani też nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem tego podatku, stał na stanowisku, że sprzedaż monet, jaką zmierza przeprowadzić, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W wydanej 24 lutego 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Organ co prawda przyznał, że opodatkowaniu VAT nie będzie podlegać sprzedaż towarów stanowiących część majątku osobistego podatnika, czyli majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, czy też wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. Podatnikiem VAT nie będzie więc uznany ten, kto dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, w sposób niezorganizowany i nieciągły, i nieprzeprowadzanych w celach zarobkowych. A taka sytuacja w tej sprawie nie występuje.

„Z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że aktywność Wnioskodawcy wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie wystąpił ciąg zdarzeń, które wskazują na aktywność Wnioskodawcy podobne do działań handlowca, zajmującego się profesjonalnym obrotem gospodarczym. (…) W konsekwencji, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż srebrnych monet będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i z tego tytułu Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku do towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i tym samym czynność dostawy srebrnych monet będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy” (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.690.2020.4.KP).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: