Prace nad zmianą prawa handlowego spółek

Prace nad zmianą prawa handlowego spółek

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o zakończonym 4 września pierwszym zebraniu zespołu eksperckiego, który będzie funkcjonować przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Prace zdążać mają w kierunku wprowadzenia do polskiego Kodeksu spółek handlowych korzystnych dla gospodarki regulacji dotyczących spółek, dostosowując prawo do zmieniających się realiów gospodarczych.

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego pracuje od lutego 2020 roku. Przewodniczącym nowego zespołu eksperckiego został dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zapowiedział, że w pierwszej kolejności zespół zająć się powinien:

1) stworzeniem regulacji umożliwiających założenie spółki z o.o. przez Internet, za pośrednictwem wzorca sporządzonego przez notariusza;

2) modyfikacją obecnie funkcjonujących w obrocie gospodarczo – prawnym normatywnych wzorców umów spółek handlowych, i uczynieniem ich mniej uciążliwymi dla uczestników tego obrotu;

3) przygotowaniem propozycji nowych regulacji w zakresie:

– obrotu prawami udziałowymi w spółce z o.o., umożliwiających dokonywanie tego obrotu na odległość;

– zwiększenia roli sądu rejestrowego jako gwaranta bezpieczeństwa obrotu, w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym, poprzez zapewnienie tym sądom odpowiednich narzędzi umożliwiających weryfikację istnienia oraz efektywności wykorzystania instytucji depozytu sądowego przez wierzycieli podmiotu podlegającego likwidacji;

– ujednolicenia siatki pojęciowej definicji związanych z nowymi technologiami w prawie cywilnym materialnym i procesowym.

Pierwsze z wypracowanych przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego propozycje zmian w Kodeksie spółek handlowych są obecnie na etapie konsultacji publicznych, który zakończą się 19 września 2020 r.

źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Oceń ten artykuł: