Reforma przepisów o nadzorze właścicielskim

Reforma przepisów o nadzorze właścicielskim

W Ministerstwie Aktywów Państwowych, we wtorek 11 lutego 2020 r., odbędzie się konferencja prasowa szefa tego resortu oraz pełnomocnika rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa. Jej tematem będzie pomysł powołania Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Celem reformy prawa regulującego nadzór właścicielski jest dostosowanie go do wymogów obrotu gospodarczego. Nadzorowane przez skarb państwa mienie ma być dzięki temu lepiej zarządzane i wykorzystywane. Podczas konferencji zostaną wręczone akty powołania na szefów pięciu zespołów eksperckich, których zadaniem będzie wsparcie działań Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Będą to zespoły do spraw: prawa koncernowego, zwiększania efektywności rad nadzorczych, reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych, reformy prawa handlowego oraz zespół konsultacyjny. Sama Komisja ma wypracować propozycje zmian przepisów dotyczących nadzoru właścicielskiego, w tym zasad informowania wspólników i akcjonariuszy, kompetencji rad nadzorczych i wprowadzenia prawa koncernowego.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: