Jakość wody trzeba kontrolować

woda

Woda użytkowa jest niezbędna do życia ludzkiego, jednak może być także środowiskiem rozwoju chorobotwórczych organizmów. Istnieje kilka kluczowych warunków, jakie należy spełnić, by zapobiec ewentualnemu skażeniu instalacji wodnej w budynku. Najważniejszym z nich jest regularny monitoring jakości wody.

Bieżąca woda w budynkach to medium niezbędne do wielu procesów, jak pranie, gotowanie czy higiena osobista. Tymczasem instalacje ciepłej wody użytkowej mogą w niektórych warunkach dostarczać doskonałych warunków do rozwoju organizmów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia jej użytkowników. Należą do nich między innymi bakterie rodzaju Legionella pneumophila, będące przyczyną między innymi ciężkich chorób układu oddechowego.

Według statystyk podawanych przez Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control) w 2016 roku na obszarze całej Europy odnotowanych zostało aż 7069 zachorowań na chorobę legionistów, z czego 441 osób zmarło. W samej Polsce zarejestrowano 27 przypadków. Warto zwrócić uwagę, że te statystyki z roku na rok wzrastają. Za jedno z prawdopodobnych źródeł zachorowań podaje się właśnie instalację wodociągową.

W jakich warunkach rozwija się Legionella?

Pałeczki bakterii Legionella występują w naturze powszechnie, a miejscem ich występowania jest środowisko wodne, jak kałuże, strumyki czy wilgotna gleba. W takich ilościach zasadniczo nie zagrażają one zdrowiu ludzkiemu. Dopiero stworzone przez człowieka instalacje wodne w budynkach dały idealne warunki do intensywnego wzrostu ich liczebności. Za doskonałe warunki do namnażania się bakterii uznaje się wodę o temperaturze zbliżonej do ludzkiego ciała, w zakresie od 25 do 45ºC. Takie parametry może mieć stojąca woda w zasobniku ciepłej wody, jeśli nie jest podgrzewana powyżej tych wartości lub w zbiorniku zimnej wody, który znajduje się blisko źródła ciepła.

Za potencjalne źródło zagrożenia uznaje się także rzadko używane, tak zwane „ślepe” odcinki instalacji, w których dochodzi do zastoju wody. Kolejnym czynnikiem ułatwiającym namnażanie się bakterii jest osad nanoszony z wodociągu, jak piasek czy cząstki korozji, które dostarczają bakteriom składników odżywczych. Podczas uruchamiania dopływu wody może wówczas dojść do wtórnego zanieczyszczenia instalacji. Chorobotwórcze organizmy przedostają się do płuc drogą wodno-powietrzną, za pośrednictwem aerozolu unoszącego się w powietrzu podczas uruchamiania natrysku, urządzenia do masażu wodnego czy baterii umywalkowej.

Jak chronić instalację przed skażeniem?

Głównym warunkiem zapobiegania rozwojowi groźnych organizmów w instalacji jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody. Bakterie Legionelli przestają się namnażać w temperaturze niższej niż 20ºC i około 55-60ºC. Kolejnym ważnym warunkiem jest zapewnienie ciągłej cyrkulacji wody, która pozwoli zapobiec stagnacji wody w zbiornikach, rurach, urządzeniach i armaturze czerpalnej. Wymogi te zawarto w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które mówią, że we wszystkich budynkach, oprócz jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinien być zapewniony ciągły obieg w instalacji ciepłej wody.

Co więcej, powinna ona być projektowana w taki sposób, by umożliwiała dostarczanie do punktów czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55ºC i była przystosowana do dezynfekcji metodą termiczną i chemiczną. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy te nie odnoszą się do budynków powstałych przed 2002 rokiem, które stanowią zdecydowaną większość. Dlatego Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody z 17 listopada 2015 roku nakłada na właścicieli i administratorów budynków zamieszkania zbiorowego oraz zakładów opieki zdrowotnej wyraźny obowiązek regularnego monitorowania jakości wody w określonych punktach instalacji ciepłej wody.

Gwarancja rzetelnych badań

W procesie poboru materiału do badań laboratoryjnych niezwykle ważną rolę odgrywa sterylność próbek, która jest gwarancją rzetelności wyniku. Z myślą o takich zastosowaniach powstał zawór probierczy SCHELL, montowany na stałe w wybranych punktach instalacji jako armatura regulacyjna. Kombinowane rozwiązanie składa się z zaworu kątowego oraz zaworu do poboru próbek wody pitnej wg wymagającej normy DIN ISO 458 i jest dostępne w komplecie z rurką probierczą ze stali szlachetnej z nakrętką złączkową. Wysokiej jakości mosiądz, z jakiego są produkowane zawory probiercze SCHELL, jest obojętny chemicznie i nie wchodzi w reakcję z wodą.

W momencie poboru próbki do badania wystarczy wysterylizować rurkę. Trzeba ją opalić przez chwilę otwartym ogniem, a następnie napełnić wodą pojemnik laboratoryjny. Konstrukcja zaworu jest odporna na wysokie temperatury powstające przy wymaganej przez laboratoria procedurze sterylizacji. Uszczelnienia zachowują swoje właściwości nawet w temperaturze 120ºC. Zawory probiercze SCHELL są produktem spełniającym wszystkie krajowe i europejskie regulacje prawne w zakresie czystości wody, a tym samym zapewniają wiarygodność badania.

Źródło: SCHELL Polska Sp. z o.o.

Oceń ten artykuł: