Drugi dzień obrad 2.posiedzenia Sejmu IX kadencji

W czwartek 19 grudnia 2019 r., odbył się drugi dzień 2. posiedzenia Sejmu IX kadencji. Pod głosowanie trafiły przede wszystkim ważne zmiany w ustroju sądów powszechnych i organizacji ich funkcjonowania, a także zmiany mające pchnąć Polskę ku elektromobilności.

Podczas drugiego dnia obrad posłowie kontynuowali prace nad zmianami w prawie pozwalającymi na skuteczniejszą walkę z chorobami zakaźnymi zwierząt. Do III czytania, w piątek 20 grudnia, został skierowany projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, której celem jest inwestycja w elektromobilność, czyli w rozwój i upowszechnienie elektrycznych źródeł napędowych w Polsce.

Największe emocje wzbudził jednak projekt zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, mający m.in. wprowadzić definicję sędziego, czy określić zasady zakazu podejmowania badania legalności powoływań sędziów przez Prezydenta RP. Opozycja rządu pomogła twórcom projektu w jego dalszym przeforsowaniu, nie stawiając się na czas głosowania w sali sejmowej w odpowiedniej ilości do zablokowania nowelizacji, dlatego projekt został skierowany o dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a ta go przyjęła.

W sprawie innego, niezwykle ważnego projektu zmian w prawie – nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. do polskiego systemu sądownictwa wyspecjalizowane sądy w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej, został zgłoszony wniosek o skierowanie go do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zostanie on rozpatrzony ostatniego dnia obrad, w piątek 20 grudnia 2019 r. Do Komisji Zdrowia skierowano nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nadającej większe uprawnienia decyzyjne Ministrowi Zdrowia.

Obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy trafił do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia. Do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowano natomiast projekt zmian w prawie, mających ograniczyć ryzyko pojawienia się w Polsce nowych chorób atakujących rośliny.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: