Niedozwolone klauzule umowne [8]


Niedozwolone klauzule umowne [8]

Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (tzw. niedozwolone klauzule umowne).

Poniżej przedstawiamy fragment rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełny spis treści rejestru można znaleźć na tej stronie.

Oceń ten artykuł: