Euroazjatyckie inwestycje z World Investment Opportunities Funds


World Investment Opportunities Funds SICAV

Euroazjatyckie inwestycje z World Investment Opportunities Funds

[10.10.2007] Fundusz luksemburski World Investment Opportunities Funds wzbogacił swoją ofertę o dwa nowe subfundusze, które inwestują w krajach dawnego ZSRS. W portfelu jednego z nich dominują akcje, a drugiego – papiery dłużne o stałej oraz zmiennej stopie zwrotu.

WIOF Central Asian Opportunities Fund inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji spółek z regionu Azji Środkowej (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan).

WIOF CIS Bond Fund ma na celu maksymalizację całkowitego zwrotu z inwestycji składającego się z kombinacji zysków z oprocentowania, wzrostu wartości kapitału i aprecjacji walutowych poprzez inwestycje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowanych lub gwarantowanych przez rządy, spółki i inne podmioty krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) – Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgizji i Mołdawii.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Oceń ten artykuł: