Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO obniża opłaty za zarządzanie


Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
obniża opłaty za zarządzanie

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że z dniem 19 maja 2006 roku obniżona została opłata za zarządzanie w funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO. Nowe opłaty dla poszczególnych rodzajów jednosetk uczestnictwa będą kształtowały się następująco:

A – 0,7%
S – 0,6%
T – 0,5%

Stawkę opłaty za zarządzanie podano w odniesieniu do średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, liczonego jako 365 dni.

Powyższe opłaty obowiązują w okresie rozpoczynającym się od wyceny dokonanej na dzień 19 maja 2006 roku do odwołania.

Jak jest naliczana opłata za zarządzanie?

Opłata za zarządzanie jest pobierana na bieżąco z aktywów brutto Funduszu. Oznacza to, że publikowana codziennie przez Towarzystwo wartość jednostki uczestnictwa uwzględnia już fakt jej pobrania.

Publikowana stawka opłaty podawana jest w przeliczeniu na jeden rok (liczony jako 365 dni), w odniesieniu do średniej Wartości Aktywów Netto danego funduszu.

Co spowoduje zmiana opłaty za zarządzanie?

Wysokość opłaty za zarządzanie ma wpływ na wartość jednostki uczestnictwa funduszy. W konsekwencji, wysokość opłaty za zarządzanie ma również wpływ na stopę zwrotu funduszu (rentowność inwestycji). Obniżenie opłaty za zarządzanie spowoduje, że w odpowiednio długim okresie stopa zwrotu z inwestycji w Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO będzie wyższa, niż byłaby, gdyby opłata pozostała na dotychczasowym poziomie.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: