Fundusze hybrydowe


Fundusze hybrydowe

Fundusze hybrydowe zapewniają bardziej zdywersyfikowaną alokację aktywów niż fundusze akcyjne, a jednocześnie posiadają też swój udział we wzrostach indeksów giełdowych. Dzięki tej eleganckiej strategii stały się jednym z przebojów inwestycyjnych 2005 roku.

Istnieje hipoteza, że w bardzo długiej perspektywie czasowej fundusze hybrydowe mogą przynosić zyski równe bądź nawet wyższe od funduszy akcji, ponieważ te ostatnie są całkowicie uzależnione od wartości giełdowych indeksów. Należy jednak pamiętać, że również fundusze hybrydowe mają ograniczone możliwości amortyzowania dekoniunktury na akcje, gdyż w przypadku znaczących strat na akcyjnej części portfela, maleją też szanse na to, że pozostałe inwestycje zdołają skutecznie nadrobić straty poniesione na akcjach. Zazwyczaj bowiem portfel ten uzupełniają obligacje, komunalne i przedsiębiorstw, bony skarbowe i inne papiery dłużne, których wzrost wartości nie przekracza kilku procent rocznie.

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: