Citi FCP S.A.


CitiMoney FCP S.A.

Dane adresowe

CitiMoney FCP S.A.
58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Spółka Zarzadzająca

CitiMoney FCP S.A.
58, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Przedstawicielstwo w Polsce

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A.
ul. Traugutta 7/9, 00-067
Warszawa

Fundusze w ofercie Citi FCP S.A.

1) CitiMoney FCP CitiMoney US Dollar Fund – Fundusz USD
2) CitiMoney FCP CitiMoney Euro Fund – Fundusz EUR
3) CitiMoney FCP CitiMoney Sterling Fund – Fundusz GBP

W dniu 1 grudnia 2005 r. Citigroup Inc. sprzedała na rzecz Legg Mason, Inc. przeważającą większość swojej globalnej działalności w zakresie zarządzania aktywami. W ramach umowy licencji zawartej pomiędzy Citigroup Inc. a Legg Mason Inc., nazwa Funduszu oraz nazwy Subfunduszy, a także wszystkie logo i znaki towarowe związane z Citigroup lub jakikolwiek jej podmiotów powiązanych są używane przez Legg Mason, Inc na podstawie licencji.

Gdzie można nabyć jednostki uczestnictwa?

Według informacji Komisji Nadzoru Finansowego, aktualnych na dzień 29.10.2007 r., jedynym dystrybutorem funduszy zagranicznych Legg Mason Global Funds FCP, Legg Mason Global Money Funds FCP oraz CitiSicav jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, działający jednocześnie jako agent płatności funduszy, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 15 lutego 2005 r.

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: