Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusze AIG

Amplico Akcji Plus

Przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycją długoterminową (ponad 5 lat).

Średnio 90% wartości aktywów Subfunduszu lokowanych jest w akcje polskich spółek, natomiast inwestycje w akcje zagraniczne nie stanowią więcej niż 30% aktywów.

Średnio 10% wartości aktywów Subfunduszu jest inwestowana w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Modelowa struktura aktywów subfunduszu:

90% – akcje
10% – krótkoterminowe papiery dłużne, gotówka

Notowania subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

Netto: 6.76 zł
Maksymalna cena nabycia: 6.00 zł
Min. cena odkupienia: 5.76 zł

Procentowa stopa zwrotu subfunduszu [na dzień 24.05.2010]:

1 dzień: 0.52 proc.
7 dni: -2.87 proc.
1 miesiąc: -7.25 proc.
12 miesięcy: 28.86 proc.

>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: