Wyniki budownictwa w kwietniu 2021


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,9% wyższa niż w marcu i jednocześnie niższa niż przed rokiem o 4,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji również była ujemna i wyniosła -10,8%.

Dane za kwiecień okazały się lepsze od oczekiwanych przez rynek.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa okazała się niższa o 4,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 5,0% wyższa w porównaniu z marcem.

Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 20,6%) oraz związanych z budową budynków (o 10,8%). Spadek o 3,5% zanotowano w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne.

W kwietniu produkcja budowlano-montażowa zazwyczaj jest zbliżona do notowanej w marcu. Odnotowany w kwietniu dynamiczny wzrost sprzedaży może być efektem m.in. nadrabiania zaległości z poprzednich miesięcy, niekorzystnych dla budownictwa pod względem aury.

Zanotowany spadek produkcji w ujęciu rocznym jest przede wszystkim pokłosiem znaczącego zmniejszenia produkcji w jednostkach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 11,1%). W stosunku do kwietnia 2020 roku wzrosła produkcja w działach: budowa budynków (o 1,3%) oraz roboty budowlane specjalistyczne (o 0,3%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu okazały się o 0,5% wyższe niż w marcu i jednocześnie o 2,9% wyższe niż przed rokiem. W marcu ceny były o 0,4% wyższe niż w lutym i jednocześnie o 2,6% wyższe niż przed rokiem.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, materiał prasowy

 

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: