W pierwszym kwartale br. w regionach powstało 46,4 tys. mkw. nowych biur. Największy obiekt oddano w Gdańsku

powie

Warszawa – 17 maja 2021 – W pierwszym kwartale br. na regionalny rynek biurowy dostarczono 46,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co ze względu na pandemię, jest najniższą wartością od 6 lat. Największymi projektami oddanymi do użytku były Palio A w Gdańsku oraz Equal Business Park D w Krakowie – wynika z najnowszego raportu CBRE. W sumie wynajęto 98,3 tys. mkw. powierzchni. Poziom pustostanów w regionach wyniósł 12,92%.

– Pandemia nadal odciska swoje piętno na rynku biurowym, jednak deklaracje pracowników i pracodawców dotyczące chęci powrotu do biur, rozwijający się program szczepień oraz stabilna sytuacja makroekonomiczna Polski pozwalają przewidywać ożywienie. W pandemii po stronie popytowej zaobserwowaliśmy spadek aktywności najemców, którzy nie byli pewni, jak w swojej strategii uwzględnić pracę zdalną, jednak wiele firm deklaruje chęć dalszego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. Ciekawą informacją w kontekście wzrostu rynku biurowego jest natężenie zapytań od nowych inwestorów. Atrakcyjność Polski nie maleje a wręcz rośnie. Sytuacja na innych rynkach światowych skłania duże koncerny do poszukiwań bezpiecznych przystani dla ich biznesu a Polska od dłuższego czasu jest tak postrzegana. Nie bez znaczenia dla wzrostu liczby nowych inwestycji w sektorze biurowym są liczne programy realizowane przez rząd, mające na celu ułatwiać przenoszenie biznesu do Polski – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych CBRE.

Oddano 5 projektów w 2 miastach

W pierwszym kwartale br. na regionalnym rynku biurowym przybyło 46,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co jest najniższą wartością od 2015 roku. Dostarczono w sumie 5 projektów, z czego 2 w Trójmieście oraz 3 w Krakowie. Największymi oddanymi do użytku budynkami były Palio A w Gdańsku (16,5 tys. mkw.) oraz Equal Business Park D w Krakowie (11,6 tys. mkw.).

Oddana powierzchnia na rynkach regionalnych była przednajęta w 40%. W budowie pozostaje 300 tys. mkw. powierzchni, które zostaną oddane do użytku do końca 2021 roku.

Przetasowania w strukturze najmu

Popyt na regionalnym rynku biurowym na początku roku wyniósł 98,3 tys. mkw. To poniżej poziomu sprzed pandemii – spadek o 55%. Odnotowano przetasowania w strukturze umów. Niewielki udział popytu stanowiły transakcje przednajmu – 8% vs. 27% rok wcześniej. Nadal najwyższy udział w popycie mają przedłużenia – niemal 45%. Trzeba jednak zauważyć, że utrzymuje się wysoki odsetek nowych umów (33%). Na 3 z 8 rynków regionalnych nowe umowy stanowiły nawet większy udział niż umowy przedłużenia. Dotyczy to m.in. Wrocławia, gdzie stanowiły aż 67% całego popytu.

Absorpcja na rynkach regionalnych w pierwszym kwartale br. wyniosła 22,6 tys. mkw., co jest wartością porównywalną do rynku warszawskiego. Bardzo wysoka absorpcja wystąpiła w Trójmieście, bo aż 26,6 tys. mkw. Za to najniższa była w Lublinie, w którym zwolniło się aż 7,1 tys. mkw. Powierzchni.

Biura w regionach przejmują firmy IT

Podobnie jak w ubiegłych latach, największy udział w popycie stanowią firmy z sektora IT, które odpowiadają za aż 36% wynajętej powierzchni. W pierwszych miesiącach roku ten sektor podpisał umowy na 35,7 tys. mkw. powierzchni, z czego 15,1 tys. mkw. w Krakowie, a 12,7 tys. mkw. w Trójmieście.

Więcej pustostanów

Poziom pustostanów na koniec pierwszego kwartału br. Na rynkach regionalnych wyniósł 12,92%. To wzrost o 3,51 pp. w porównaniu do poprzedniego roku.

Źródło: CBRE, informacja prasowa

Oceń ten artykuł: