Tylko w co piątym powiecie ukończono komunalne „M”

lokal komunalny

Wyniki dotyczące liczby lokali komunalnych oddanych do użytku w 2018 r. są słabe. Jeszcze gorzej wygląda liczba powiatów i miast na prawach powiatu, w których nie powstały takie „M”.

 Główny Urząd Statystyczny niedawno poinformował, że w 2018 r. na terenie całego kraju oddano do użytku tylko 1863 mieszkania komunalne. To bardzo słaby wynik zważywszy na skalę deficytu gminnych mieszkań (wynoszącego około 160 000 sztuk). Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili nieco dokładniej przyjrzeć się budowlanej aktywności gmin w 2018 r. Wyniki takiej analizy są mało optymistyczne. Wskazują one bowiem, że w prawie 80% powiatów i miast na prawach powiatu miniony rok nie zakończył się oddaniem do użytku jakichkolwiek mieszkań komunalnych.

 Obecnie w naszym kraju mamy 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. Analiza portalu RynekPierwotny.pl dotycząca budowy mieszkań komunalnych w 2018 roku, uwzględnia te 380 jednostek podziału administracyjnego. Po przeanalizowaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego okazuje się, że lista powiatów i miast na prawach powiatu, w których ukończono jakiekolwiek mieszkanie komunalne, niestety jest stosunkowo krótka.

Od stycznia do grudnia 2018 roku, gminne „M” powstały tylko w 81 analizowanych jednostkach administracyjnych (67 powiatach oraz 14 miastach na prawach powiatu). Taki wynik oznacza, że na terenie tylko 21% uwzględnionych jednostek administracyjnych w 2018 r. pojawiły się nowe mieszkania komunalne.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują również, że od stycznia do grudnia 2018 r. najwięcej mieszkań komunalnych oddano do użytku w następujących powiatach i miastach na prawach powiatu:

 • Poznań – 140 mieszkań
 • piaseczyński – 93
 • Wałbrzych – 72
 • Warszawa – 68
 • słupski – 66
 • Sopot – 60
 • miński – 60
 • zawierciański – 60
 • Toruń – 58
 • poznański – 57
 • tatrzański – 48
 • Kalisz – 45
 • kołobrzeski – 44
 • żyrardowski – 43
 • rawski – 40

Warto dodać, że w 32 analizowanych jednostkach administracyjnych ubiegłoroczna liczba ukończonych mieszkań komunalnych nie przekroczyła 10 sztuk.

Źródło: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: