Wyniki dotyczące liczby lokali komunalnych oddanych do użytku w 2018 r. są słabe. Jeszcze gorzej wygląda liczba powiatów i miast