Wzrost kosztów mieszkaniowych: kiedyś śmieci, teraz gaz?

Wzrost kosztów mieszkaniowych kiedyś śmieci, teraz gaz

Wzrost kosztów mieszkaniowych kiedyś śmieci, teraz gaz

Najnowszy odczyt ogólnej inflacji konsumenckiej wskazuje na wzrost poziomu cen wynoszący 8,5% w stosunku do lutego 2021 roku. Doniesienia o rosnących cenach gazu, prądu i opału dla gospodarstw domowych sugerują, że warto przyjrzeć się bardziej szczegółowym danym GUS na temat kosztów utrzymania mieszkań oraz domów.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy obecnie to właśnie ceny mediów i nośników energii są głównym motorem napędowym mieszkaniowej inflacji. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno taką rolę pełniły podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Informacje zebrane przez GUS potwierdzają, że wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i domów miał spory wpływ na obecny, bardzo wysoki poziom inflacji. Główny Urząd Statystyczny podaje, że pomiędzy lutym 2021 r. oraz lutym 2022 r. wspomniane koszty wzrosły aż o 14,3%. Zmiana względem grudnia 2021 r. wyniosła pokaźne 5,2%. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że lutowy poziom kosztów mieszkaniowych był nieco mniejszy od wyniku ze stycznia 2022 roku (spadek o 0,4%).

W dokładniejszym ujęciu, wzrosty kosztów związanych z użytkowaniem mieszkań i domów przedstawiają się następująco:

 Opłaty na rzecz właścicieli (czynsz) – wzrost o 8,1% względem lutego 2021 roku/wzrost o 2,9% względem grudnia 2021 r.
 Zaopatrywanie w wodę – 4,1%/0,7%
 Wywóz śmieci – 11,3%/4,4%
 Usługi kanalizacyjne – 7,8%/2,8%
 Nośniki energii – 18,8%/6,8%
 Energia elektryczna – 5,0%/5,0%
 Gaz – 39,9%/18,2%
 Opał – 41,2%/1,4%
 Energia cieplna – 8,1%/3,8%

Rodzime gospodarstwa domowe w ostatnim czasie odczuły bardzo wyraźny wzrost cen opału i gazu. Podwyżki kosztów dotyczące usług kanalizacyjnych, wywozu śmieci, energii elektrycznej, dostarczania wody oraz ciepła sieciowego były mniejsze, ale również wywarły znaczący wpływ na ogólny poziom mieszkaniowej inflacji.

Źródło: RynekPierwotny.pl

Oceń ten artykuł: