PGE: spółka dnia

Spółka dnia

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.

PGE

Opór: 10,90 zł

Wsparcie: 9,05 zł

Test długoterminowego dołka na 9,05 zł. Strona popytowa ma okazję do wyprowadzenia kontry, pytanie czy wykorzysta okazję – pozostaje otwarte. /tk/


Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: