INSTALKRK: spółka dnia

Spółka dnia

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.

INSTALKRKOpór: 14; 15 zł

Wsparcie: 11,51 zł

Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie. Popyt rozpoczyna odbicie. Najbliższy opór to linia krótkoterminowego trendu w rejonie 14 zł, a następny to pułap 15 zł.

spolka-dnia-30-listopada

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Tabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu notowań cen akcji spółek uwzględnionych w raportach Spółka dnia według daty publikacji. Stopy zwrotu poszczególnych walorów obliczane są na podstawie ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego publikację danych raportów Spółka dnia i  cen zamknięcia po upływie 1, 5, 10 i 20 dni sesyjnych. Stopa zwrotu Intraday obliczana jest na podstawie ceny otwarcia i zamknięcia z danego dnia.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: