CYFRPLSAT: spółka dnia

Spółka dnia

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.

CYFRPLSATOpór: 23,8 zł

Wsparcie: 23,4 zł

Kurs akcji w poprzedzającym tygodniu podjął pierwszą próbę górnego wybicia z kilkumiesięcznego kanału lekko spadkowego. W kolejnych dnia dochodziło do przejściowych ruchów powrotnych, jednak w odniesieniu do cen zamknięcia proces wybicia jest podtrzymany. W tej chwili pierwszym oporem jest linia ostatnich szczytów 23,8 zł. Podobnie jak w poprzednich dniach może jeszcze dojść do cofnięcia w stronę linii wybicia. /mb/

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: