CIGAMES: spółka dnia

Spółka dnia

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.

CIGAMESOpór: 1,18 zł

Wsparcie: 0,94 zł

Obrona lokalnego dołka na 0,95 zł i formacja objęcia hossy, na wolumenie powyżej przeciętnego.

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: