KNF zablokowała nabycie przez Secus Holding SA akcji Secus Asset Management SA

KNF zablokowała nabycie przez Secus Holding SA akcji Secus Asset Management SA

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec nabycia przez Secus Holding SA akcji domu maklerskiego Secus Asset Management SA w liczbie, która spowodowałaby przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów. Według Komisji zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podmiot zamierzający nabyć akcje domu maklerskiego mógłby wywierać niekorzystny wpływ na zarządzanie tym domem maklerskim.

Autor: Kinga Hanna Stachowiak, 4Business Services

>>> Czytaj więcej

Oceń ten artykuł: