Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego, publikuje dane za miesiąc poprzedni, na temat: członków, składek,

We wtorek 3 listopada 2020 r. KNF poinformowała o nałożeniu sankcji administracyjnych na GetBack S.A.z siedzibą w Warszawie.

Inwestowanie w przedsiębiorstwa poprzez instrumenty finansowe, jakimi są weksle inwestycyjne, nie podlega gwarancji Bankowego Funduszu Inwestycyjnego – ostrzega Komisja Nadzoru

Jak wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z 21 listopada 2019 r., KNF nałożyła na spółkę Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy