Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec nabycia przez Secus Holding SA akcji domu maklerskiego Secus Asset Management SA w

W ciągu 6 miesięcy wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ wzrosła o 21,3%. Wycena przygotowana została przez niezależnego audytora Baker

Secus I FIZ, wchodzący w skład grupy inwestycyjnej Secus Holding, zainwestował  ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Zarządzający Secus Asset