Czy potrzebę bezpieczeństwa mamy zapisaną w naszym finansowym DNA?

Czy potrzebę bezpieczeństwa mamy zapisaną w naszym finansowym DNA

Czy potrzebę bezpieczeństwa mamy zapisaną w naszym finansowym DNA

Posiadane oszczędności pozwalają czuć się bezpiecznie 43 proc. Polek i Polaków.

  • Odłożone 8 miesięcznych pensji – to próg, po przekroczeniu którego wszyscy badani mają poczucie finansowego zabezpieczenia.
  • Z badania Santander Bank Polska wynika, że najlepiej ze swoimi oszczędnościami czują się gospodarstwa 3-4 osobowe.

Ponad 60 proc. Polek i Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, a 43 proc. badanych czuje się z nimi bezpiecznie. Osobom, które mają oszczędności, udało się odłożyć stosunkowo dużo. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska wynika, że czterech na dziesięciu badanych posiada oszczędności przewyższające ich 6-miesięczne dochody. To poziom, który uznaje się za poduszkę finansową, mogącą dawać poczucie finansowego bezpieczeństwa. 26% badanych ma odłożone pieniądze, które odpowiadają równowartości 2-3 miesięcznym wynagrodzeniom gospodarstwa domowego.

1

– Rosnąca zamożność Polaków sprawia, że mamy coraz więcej odłożonych pieniędzy. Nasze badania jasno wskazują, że wysokość oszczędności mierzona krotnością wynagrodzeń rośnie wraz z dochodami. Osoby zarabiające do 2 000 zł najczęściej deklarują, że odłożyły 6-7 miesięcznych pensji, podczas gdy badani zarabiający min. 4 000 zł miesięczne najczęściej odpowiadali, że mają oszczędzoną ponad 12-krotność wynagrodzenia – mówi Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Co dwie głowy to nie jedna?

Na wysokość oszczędności ma wpływ także liczba osób, będących w jednym gospodarstwie domowym. Najczęściej posiadanie odłożonych pieniędzy deklarują rodziny 4-osobowe (53%), z kolei najtrudniej jest je odłożyć gospodarstwom jednoosobowym. Warto jednak zauważyć, że najwyższe kwoty oszczędności deklarują gospodarstwa 1 lub 2-osobowe. Badania Santander Bank Polska wskazują, że w ponad 42 proc. z nich odłożone pieniądze przekraczają 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Najniższe oszczędności posiadają gospodarstwa co najmniej 5-osobowe – w prawie co czwartym z nich, wysokość odłożonych pieniędzy to równowartość pensji z 1 miesiąca.

W oszczędzaniu liczy się czas

Wysokość posiadanych oszczędności rośnie również wraz z wiekiem. Podczas gdy w grupie młodych dorosłych (18-29 lat) posiadanie zasobów w wysokości min. 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia deklaruje mniej niż jeden na 10 badanych (7 proc.), w grupie osób od 50 do 69 lat jest ich już prawie trzykrotnie więcej.

2

Czy pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa?

– Przyjmuje się, że poduszka finansowa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, powinna wynosić równowartość co najmniej 6-krotności miesięcznych dochodów lub w innym ujęciu stałych, miesięcznych wydatków. Z naszych badań wynika, że próg, po przekroczeniu którego wszyscy badani czują się zabezpieczeni finansowo to równowartość 8 miesięcznych pensji – wyjaśnia Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Niemal co czwarty Polak lub Polka (24 proc.) posiada poduszkę finansową, czyli min. 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia. W grupie osób, które zgromadziły jakiekolwiek oszczędności odsetek ten wynosi aż 39 proc.

Wyniki pochodzą z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”, wykonanego w wrześniu br. przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Santander Bank Polska. Raport z badania został powstał we współpracy z firmą analityczną Analizy Online SA.

Badanie ogólnopolskie zrealizowano na pełnoletnich mieszkańcach Polski metodą (CATI). Próba wyniosła 1002 osób.

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.

Oceń ten artykuł: