Czy fundusze aktywów niepublicznych są lekiem na bessę?

Czy fundusze aktywów niepublicznych są lekiem na bessę

Poszukując metod spokojnego i zyskownego zacumowania oszczędności na okres “burz i naporów” na rynku giełdowym, warto jest zwrócić uwagę na fundusze private equity. Oferują one możliwość zaangażowania w spółki niepubliczne, tj. spółki, których papiery wartościowe nie są notowane na rynkach regulowanych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzający funduszami private equity (zwanymi również funduszami aktywów niepublicznych) poszukują perspektywicznych przedsiębiorstw, które potrzebują zastrzyku kapitału na dalszy rozwój. Oferują im finansowanie alternatywne w stosunku do kredytu bankowego, a w zamian obejmują akcje, udziały bądź inne papiery wartościowe (np. obligacje, warranty).  Jeśli spółka dobrze wykorzystała kapitał pozyskany od funduszu, to po kilku latach (najczęściej trzech do sześciu), fundusz może zbyć papiery wartościowe – dyskontując wzrost ich wartości, wynikający ze wzrostu wartości przedsiębiorstwa emitenta.

Autor: Kinga Hanna Stachowiak – 4Business Services, mec. Robert Nogacki – właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec

>>> Czytaj więcej

Oceń ten artykuł: