Warto wiedzieć - Certyfikaty inwestycyjne [27.11.2008] Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Są one udziałowymi papierami wartościowymi i stanowią dowód udziału w aktywach funduszu - analogicznie, jak akcje w spółce akcyjnej. Posiadacz certyfikatów jest uczestnikiem funduszu - podobnie, jak akcjonariusz, co daje mu

Rok pod znakiem recesji [27.11.2008] Bogate kraje wpadają w recesję - w III kw. PKB USA skurczył się o 0,5 proc., a będzie jeszcze gorzej. Nad ludźmi wisi widmo bezrobocia. Nic dziwnego, że amerykańskie władze właśnie ogłosiły, że przeznaczą 800 mld dol. na pobudzenie

Zły czas na przewalutowanie kredytu [27.11.2008] Jeśli w tym momencie przewalutujemy kredyt we frankach na kredyt złotowy, to będziemy mieli wyższą ratę kredytu, a nasze zadłużenie wzrośnie. Taka operacja może nas co miesiąc kosztować nawet kilkaset złotych. Eksperci są zgodni, że najlepszy moment na