Sprawy podatkowe załatwisz online przez e-Urząd Skarbowy

Sprawy podatkowe załatwisz online przez e-Urząd Skarbowy

Sprawy podatkowe załatwisz online przez e-Urząd Skarbowy

System e-Urząd Skarbowy zastąpi obowiązujący dotychczas Portal Podatkowy. Załatwianie spraw z zakresu VAT, PIT i CIT przez portal lub w aplikacji mobilnej będzie prawnie tak samo wiążące jak dokonywane w formie tradycyjnej.

Sejm RP uchwalił 28 kwietnia 2022 r. Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk nr 2138). Ustawa zmienia brzmienie art. 39 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego dodając, że organ administracji publicznej może doręczać pisma nie tylko na adres do doręczeń elektronicznych oraz w siedzibie organu, ale również na konto w systemie teleinformatycznym. Już wkrótce sprawy podatkowe, przede wszystkim w zakresie rozliczeń w CIT, PIT oraz VAT, będzie można załatwiać za pośrednictwem systemu e-Urząd Skarbowy, który w całości zastąpi dotychczasowy Portal Podatkowy. System umożliwi komunikację w obu stronach na linii: klienci – organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Korzystanie z e-US ma być zwolnione z ciężaru kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Dedykowany będzie dla:

  • podatników,
  • płatników,
  • pełnomocników,
  • komorników sądowych i notariuszy.

Umożliwienie udostępniania informacji uprawnionym podmiotom w e-Urzędzie Skarbowym stanowić będzie również znaczne udogodnienie w pracy komorników sądowych, ułatwiając wykonywanie obowiązków informacyjnych i związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17c § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu albo przez pracownika obsługującego organ.

Uruchomiony zostanie również system teleinformatyczny „e-Koncesje” dla obsługi rynku hazardowego w zakresie udzielania koncesji/zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych, w tym postępowań przetargowych, oraz prowadzenia nadzoru nad podmiotami działającymi na podstawie koncesji i zezwoleń.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, poza kilkoma regulacjami, które zaczną obowiązywać później.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: