Raport Rynek Akcji: 30 maja 2018

Sytuacja rynkowa

Pierwsza faza wczorajszej sesji na krajowym rynku przyniosła mocną przecenę (WIG20 spadał w porywach o 2,5%), jednak przed godz. 12 nastąpiła poprawa, czego efektem jest spadek WIG „tylko” o 0,8%, a WIG20 o 1,2%. Indeksom ciążyła sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, przede wszystkim we Włoszech, gdzie trwa polityczny impas. Ciekawą sesję zanotowały wczoraj m.in. krajowe banki (mocne spadki i następnie V-kształtne odbicie, chociaż zamknięcie i tak na minusie; sektor pod presją spadających kursów banków w eurolandzie), na czele z PKO BP (ponad 3% spadki waloru intraday ale zamknięcie już „nad kreską”), a także spółki energetyczne, które zanotowały solidne odbicie po fali wyprzedaży z wcześniejszych dni. W Stanach Zjednoczonych sesja z mocnymi spadkami głównych indeksów (tutaj także ciążył sektor bankowy – prognozy rynku coraz bardziej kierują się ku łącznie trzem podwyżkom stopy procentowej przez FED w 2018 r., chociaż jeszcze niedawno szacowane przez rynek prawdopodobieństwo więcej niż trzech podwyżek było wyższe niż 50%). Kolejnym czynnikiem ryzyka, który dość nieoczekiwanie wczoraj powrócił, jest wtorkowa deklaracja strony amerykańskiej, iż do 15 czerwca opublikowana zostanie lista chińskich dóbr wartych 50 mld USD, które mają zostać objęte 25% cłem (oba kraje od dłuższego czasu prowadzą negocjacje handlowe – jakiś czas temu ogłoszono zawieszenie „wojny handlowej”).

Na wczoraj przypadał termin opóźnionej publikacji raportu rocznego spółki Getback. Ponownie jednak termin publikacji został przesunięty (nie podano nowego terminu, wskazując iż sprawozdanie jest badane przez audytora i nie jest znany termin jego zakończenia). Spółka opublikowała jednak wstępne, niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r., w którym prezentuje m.in. stratę netto za 2017 r. w wys. ok. 1,33 mld zł (w komunikacie z 21 maja br. spółka szacowała stratę netto na poziomie ok. 1,2 mld zł).

W kalendarium na dziś uwagę zwracają wstępne odczyty inflacyjne za maj w Polsce i Niemczech, finalny odczyt dynamiki krajowego PKB w I kw. br. (pełny raport), drugi szacunek dynamiki PKB Stanów Zjednoczonych za I kw. br. oraz raport ADP (przedsmak oficjalnych, piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy). /Paweł Szewczyk/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Oceń ten artykuł: