PKB Polski – co dalej?

Wzrost gospodarczy

Wzrost PKB w Polsce jest nadal mocny, a fundamenty są solidne, jednak uważa się, że szczytowa wartość została osiągnięta w 2018 r. i wzrost gospodarczy zacznie hamować.

Konsumpcja gospodarstw domowych powinna się utrzymać ze względu na fakt, iż wskaźnik stresu konsumenckiego spadnie w wyniku mniejszych presji inflacyjnych, a inwestycje publiczne ponownie okażą się ważnym czynnikiem wzrostu.

Realnym problemem jest zauważalny gwałtowny spadek tempa wzrostu w strefie euro, w szczególności w Niemczech, który negatywnie wpłynie na Polskę. Produkcja przemysłowa w Niemczech znalazła się w recesji, a tegoroczny wzrost PKB w najlepszym razie wyniesie 1%.

Jedyna nadzieja wiąże się z możliwym odbiciem konsumpcji w II kwartale, co nieco ożywiłoby wzrost gospodarczy

Na razie Polska będzie musiała zmierzyć się ze spowolnieniem w Niemczech, co nie będzie proste.

W ujęciu ogólnym czynnikami kształtującymi wzrost gospodarczy będą:

  • niskie ceny surowców – wpływ pozytywny,
  • niskie stopy procentowe – wpływ pozytywny,
  • deglobalizacja – wpływ raczej negatywny,
  • niewielka podaż pieniądza – wpływ negatywny,
  • niewielka płynność USD – wpływ bardzo negatywny.

Źródło: Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku

Oceń ten artykuł: