Wykup polskich obligacji państwowych przez Europejski Bank Centralny rodzi obawy o zadłużenie i inflację

Wykup polskich obligacji państwowych przez Europejski Bank Centralny rodzi obawy o zadłużenie i inflację

Wykup polskich obligacji państwowych przez Europejski Bank Centralny rodzi obawy o zadłużenie i inflację

2 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) opublikował raport ” Monetary and Macroeconomic Policies At the Crossroads” („Polityka pieniężna i makroekonomiczna na rozdrożu”), w którym Gita Gopinath, doradca ekonomiczny IMF prezentuje skutki wspólnego wsparcia monetarno-fiskalnego w odpowiedzi na pandemię koronawirusa COVID-19.

The International Monetary Found „IMF” (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą 190 państw, działającą na rzecz wspierania globalnej współpracy monetarnej, zapewnienia stabilności finansowej, ułatwień handlu międzynarodowego, promowania wysokiego zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenia ubóstwa na całym świecie. Od czerwca 1986 r. jej członkiem jest Polska.

Według opublikowanego właśnie raportu „Polityka pieniężna i makroekonomiczna na rozdrożu”, Polska znalazła się na szczycie listy państw, od których Bank Centralny dokonał w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. zakupu obligacji państwowych w stosunku procentowym do ich emisji netto. W strefie europejskiej aktywa od inwestorów skupuje Europejski Bank Centralny (EBC) po to, by pozwolić na zwiększanie podaży pieniądza, co ma pobudzić inflację i wzrost gospodarczy w Europie. Płaci za nie nowo wykreowanymi pieniędzmi.

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska znalazła się na 5. miejscu pod względem sprzedaży obligacji w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. (na 3. miejscu pod względem rynków wschodzących). Zbyła ich w tym okresie ok. 50% emisji netto. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła strefa EURO – ok 130% sprzedaży emisji netto. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone – ok. 90% emisji netto, dalej Filipiny – ponad 70%, a na czwartym Indonezja – ponad 50%.

Wg IMF, wsparcie monetarno-fiskalne w odpowiedzi na pandemię jest bezprecedensowe, i w znacznym stopniu przyczyniło się do ograniczenia strat w produkcji krajowej, jednak wywołuje obawy związane z inflacją i zadłużeniem. Presja inflacyjna ma charakter przejściowy i wiąże się z ryzykiem wzrostu. Obecnie poprawa na światowym rynku pracy jest wolniejsza niż ożywienie gospodarcze.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: