2 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) opublikował raport ” Monetary and Macroeconomic Policies At the Crossroads” („Polityka pieniężna i makroekonomiczna

Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostrzega problem w polskim sektorze finansów publicznych. Według Funduszu w 2020 r. deficyt w tym sektorze wzrośnie